EVANGELIE GEMEENTE "DE DEUR" GOES

WAAROM GEVEN?

Met de giften die binnenkomen wordt er geïnvesteerd in kerkactiviteiten, (wereld)evangelisatie en diaconie. Wij geloven dat God zijn koninkrijk bouwt door o.a. onze levens en onze giften. Door de activiteiten die wij als kerk organiseren kunnen wij mensen bereiken die God zoeken en kunnen mensen in contact komen met het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. Ook ondersteunen wij echtparen die een nieuwe kerk opzetten in binnen- en buitenland.

WILT U ONZE KERK EN DAARMEE GODS WERK ONDERSTEUNEN?

Er bestaat een gelegenheid om dit te doen middels giften. Wij geloven dat God zijn belofte omtrent geven en ontvangen als zegen op uw leven zal komen.
Jezus Christus beloofde ons:

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven.
Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.
LUCAS 6: 38

HOE KAN IK GEVEN?

Geven aan de kerk kan in de collecte die tijdens de diensten wordt opgehaald. Maar u kunt ook een bedrag overschrijven op de bankrekening van de kerk.

Evangeliegemeente De Deur Goes is door de Belastingdienst nog niet erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor donateurs betekent dit dat zij hun giften kunnen richten aan Evangeliegemeente De Deur Dordrecht, die wel erkend is als ANBI..

BANK-GEGEVENS

  • IBAN: NL25 RABO 0380 6663 08 t.n.v. Evangelie Gemeente "De Deur"  is bedoeld voor algemene giften

RSIN / fiscaal nummer: 818803654